Nazwa Beneficjenta:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KAMA” Aleksandra Bednarek

Tytuł projektu:

„Wdrożenie do produkcji nowych systemów roletowych o właściwościach bakteriostatycznych będących wynikiem samodzielnych prac badawczych.”

Cele projektu:

Poszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację – w tym rozpoczęcie produkcji nowych na rynku produktów w postaci innowacyjnych systemów roletowych, podniesienie poziomu konkurencyjności i potencjału innowacyjnego, a także zwiększenie produktywności i efektywności.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie dalszy rozwój specjalizacji firmy w produkcji wysokojakościowych systemów roletowych i elementów do przesłon okiennych dla przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych zajmujących się handlem komponentami do przesłon okiennych. Wdrożenie wyników prac B+R umożliwi poszerzenie oferty firmy o innowacyjne w skali świata uniwersalne systemy roletowe o właściwościach bakteriostatycznych. Wdrożenie nowych produktów umożliwi znaczące poszerzenie rynków zbytu, powiększenie przychodów i uzyskania wysokiej wartości przedsiębiorstwa, zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności firmy na skalę międzynarodową.

Wartość projektu (całkowita):

2 442 404,22 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 134 000,00 PLN