PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KAMA"
ALEKSANDRA BEDNAREK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Promocja marki produktowej KAMA TECHNOLOGY na rynkach międzynarodowych”

Cel projektu: Celem projektu jest promowanie polskiej marki produktowej Kama Technology oraz produktów firmy na wybranych przez beneficjenta nowych perspektywicznych rynkach zbytu na terenie Europy a także dotarcie do nowych odbiorców w Rosji oraz na Ukrainie. Promocja ta będzie realizowana przy wsparciu Marki Polskiej Gospodarki, dzięki uczestnictwu w „Programie promocji branży budowy i wykańczania budowli”. Promowanie produktów na nowych perspektywicznych rynkach zbytu na terenie Europy a umożliwi dotarcie do nowych odbiorców w Rosji oraz na Ukrainie.


Planowane efekty: Realizacja działań umożliwi zawarcie 10 zagranicznych kontraktów handlowych i w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia eksportu promowanej marki Kama Technology. Uzyskane efekty projektu przyczynią się do wypromowania konkurencyjnej polskiej marki produktowej, wzmacniając jednocześnie potencjał Beneficjenta.

Wartość projektu: 209 800.00 PLN

flagi ue poj

Dofinansowanie projektu z UE: 157 350.00 PLN

 

 

STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO "KAMA" ALEKSANDRA BEDNAREK CELEM WZROSTU EKSPORTU FIRMY

Celem projektu jest opracowanie modelu biznesowego firmy, który poprzez właściwie dopasowaną ofertę do rynków zagranicznych w zakresie produkcji komponentów z tworzyw sztucznych do produkcji przesłon okiennych, pozwoli firmie na stworzenie konkurencyjnej oferty dla zagranicznego klienta.
Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie modelu strategii wejścia na rynki zagraniczne z ofertą Wnioskodawcy, oferującego produkcję różnorodnych podzespołów do systemów przesłon okiennych.
Opracowany Model Biznesowy przyczyni się do zwiększenia sprzedaży eksportowej, zintensyfikowania powiązań z docelową grupą zagranicznych partnerów oraz zwiększenia rozpoznawalności marki na wybranych rynkach zagranicznych, zdiagnozowanych w modelu biznesowym.


Działanie realizowane w ramach Projektu RPLD.02.02.01-10-0119/16-00
Wartość projektu: 76 260,00 PLN

flagi ue poj

Dofinansowanie projektu z UE: 31000,00 PLN